Saavutettavat verkkosivut ovat kaikkien oikeus

 

Osallistuin asiakkaani viestintäpäällikön roolissa Celian julkisen hallinnon toimijoille järjestettävään Ymmärrän! -seminaariin Helsingissä Kuntatalolla tänään. Saavutettavat verkkopalvelut ovat ajankohtainen aihe, koska EU:n jäsenmaiden on vietävä saavutettavuusdirektiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön syyskuuhun 2018 mennessä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi  julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan.

Aihe koskettaa kuitenkin myös kaikkia verkossa palveluitaan tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä, sillä sosiaali- ja terveysministeriön hiljattain tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa on noin 1,2 miljoonaa ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavia verkkosivuja. Lisäksi saavutettavuus lisää muun muassa hakukoneystävällisyyttä ja palvelee ihan kaikkia verkkopalveluiden käyttäjiä.

Saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä

Ymmärrystä voi heikentää useat eri tekijät, esimerkkeinä sairaudet tai vammat, heikko lukutaitoa, verkkopalveluiden tai laitteiden käytön osaamisvaje tai asenne digitaalisia uudistuksia kohtaan. Hurja ja yllättävä tilastoluku on, että yli viisitoistavuotiaista suomalaisista 11 %:lla on niin heikko lukutaito, että se vaikeuttaa ymmärtämistä. Lisäksi muita vaikuttavia tekijöitä voivat olla ympäristö, missä palvelua käytetään eli ulkoiset häiriötekijät, väsymys, ikääntyminen jne.

WCAG 2.0

Saavutettavuutta määritellään WCAG 2.0:ssa eli Web Content Accessibility Guidelines -ohjeissa (suomeksi verkkosisällön saavutettavuusohjeissa). Ohjeet päivitetään kesällä 2018 ja Suomessa valvovaksi viranomaiseksi on valittu Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Syksyn 2018 aikana Suomessa tarkennetaan ohjeistuksia mm. siitä, miten saavutettavuusseloste laaditaan.

Ohjeistus itsessään on äärimmäisen laaja ja ottaa paljon kantaa tekniseen toteutukseen, mutta yksinkertaisuudessaan Celian asiantuntijoiden mukaan verkkosivuilla pitää huomioida teknisesti virheetön toteutus, selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä ja ymmärrettävä sisältö. Moni verkkosivujen tekijä hymähtää tässä vaiheessa, että itsestään selvää, mutta onko? Käytännössä kaikki verkkosivujen toteutuksessa olevien henkilöiden pitää ymmärtää, mitkä ovat saavutettavuuden kriteerit. Eli saman pöydän ääreen pitää saada istumaan tekninen toteuttaja, käyttöliittymän suunnittelija, graafikko ja sisällön tuottaja. Ideaalisessa tilanteessa myös palveluiden käyttäjä.

Sisältö nousee merkittävään rooliin

Kun verkkosivu on käyty läpi teknisen toteutuksen ja visun kannalta, niin tärkeimpään rooliin nousee jälleen sisällöntuotanto, sillä pelkällä teknisellä toteutuksella ei pitkälle pötkitä. Erinomaisen blogin sisällöntuotannossa huomioitavista asioista on kirjoittanut  Celian Johanna Koskela. Käy lukemassa blogi tästä linkistä.