Oakhillin perustajat Manu ja Marika

Yrityksen arvot on hyvä vitsi

Kyllä ei puhuttu arvoista, missiosta ja visioista ennen kuin ameriikan kieli rantautui business-Suomeen. Nyt puhutaan, mutta kaikki eivät taida ymmärtää. Vai käytätkö useinkin arkitermistössä missio-sanaa? Siinä missä missio ja visio ovat monelle täyttä hepreaa, aukeaa arvonkin merkitys lähinnä silloin, kun puhutaan firman tai kotitalon arvosta. Miten sillä firmalla voi siis olla monta arvoa? Onko arvoilla arvoa?

Sikäli kun kyseessä on liiketaloudellisin perustein toimiva voittoa tavoitteleva yhtiö, on sen kaikkea toimintaa voitava mitata suoraan tai välillisesti rahassa. Jos arvojen arvoa ei ymmärrä, niiden taloudellisenkin arvon mittaaminen on vaikeaa. Pohditaan siis hetki asiaa toisin päin. Mikä vaikutus yhtiön toimintaan on sillä, että arvoja ei ole, niitä ei tunneta tai toimitaan niiden vastaisesti?

Kuvitellaan vaikkapa tilanne, jossa yritystä julkisesti edustava henkilö alkaa puhua omia arvoistaan. Mitä tapahtuu, jos ne sattuvatkin olemaan täysin ristiriidassa yrityksen arvojen kanssa? Yleensä mainehaittoja, asiakaskatoa, työntekijöiden vaihtuvuutta ja lopulta vähemmän euroja.

Entäs jos yhtiön arvot eivät ole osa sen arkea ja jokainen toimii vain omien arvojensa mukaisesti? Toiminta ei tällöin voi olla tasalaatuista, millä on väistämättä vaikutuksia yhtiön asiakastyytyväisyyteen ja kannattavuuteen.

Toki tilanne voi olla sekin, ettei arvoja ole mietitty ollenkaan. Tällöin edellä kuvattuun epätasaisuuteen puuttuminen on vielä vaikeampaa – jotain vastenhan yrityksen toimintaa pitää voida peilata.

Arvoa tuottavat arvot ovat nimittäin ennen kaikkea lupaus siitä, miten meillä toimitaan, mitä kohti mennään ja mikä meille on tärkeää. Parhaimmillaan ne ohjaavat yrityksen kaikkea tekemistä. Jokainen päätös, rekrytointi, investointi ja vaikkapa mainos pitäisi voida aina koeponnistaa arvoja vasten. Rohkenen väittää, että konkreettiset, arkeen jalkautetut, jokaisen työntekijän toimintaa ohjaavat arvot hyödyttävät yhtiötä ja satavat firman laariin suoraan tai epäsuorasti lisäeuroina, nopeampina euroina ja uskollisempina euroina. Samaa voidaan väittää myös arvoista, jotka korostavat henkilöstön arvostusta ja viihtyvyyttä. Sitoutuneen, ammattitaitoisen ja hyvällä boogiella menevän jengin pysyminen työyhteisössä näkyy suoraan siellä viimeisen viivan alla.

Eräs konkreettisimmista eteeni tulleista arvoista on Luja-talojen ”Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään”. Tässä lauseessa on sisällä paljon viisautta ja se ohjaa toimintaa juuri kuten arvojen kuuluukin: Onko työturvallisuus hoidettu arvojen mukaisesti, onko tarjouslaskennassa mukana arvon mukainen järki, onko suunnitteilla oleva yrityskauppa arvojemme mukainen? Uskaltaisinpa väittää, että tuo Luja-talojen arvon noudattaminen yhtiön arjessa muuntuu pitkässä juoksussa lisäeuroiksi viivan alle. Riskit kun tuppaa joskus realisoitumaan turskana ja velkakaan ei ihan ilmaista ole. Ja jos otit arvojen vastaisesti liiaksi riskejä ja velkaa niin heikommin menee.

Arvostan kovasti myös meidän omaa, Tammi Digitalin arvoa. Kirjasimme sen tarkoituksella sekä lupaukseksi että konkreettiseksi ohjeeksi: ”Teemme sen minkä lupaamme”. Sitä vasten on helppo pohtia, kuinka mikäkin päätös yhtiön arjessa edistää tuon arvolupauksen toteutumista. Kuten vaikkapa sitä, onko yhtiöön rekryttävä henkilö sellainen, jolle lupauksen pitäminen on itsestään selvää tai onko asiakkaalle tehtävän tarjouksen toimitusaikalupaus sellainen, joka pystytään varmasti pitämään.

Siis millainen on hyvä arvo yritykselle? Se on parhaimmillaan kuin hyvä vitsi – sitä ei pidä joutua selittelemään. Aukeaa ja kolahtaa kerralla.

Jos sinua ei viimeksi viivan alle katsoessasi hymyilyttänyt, eiköhän laiteta teidänkin firmanne arvot tuottamaan! Sitä viivan alle jäävää olisi nimittäin tarjolla, kun nostetaan arvot uuteen arvoon.

Manu Mesimäki
Oakhillin hallituksen pj. ja taustapiru