Markkinointiassariksi LAMKin kautta

Markkinointiassistentin työtehtävään olen saanut pohjan Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) suorittamien opintojen myötä. Aloitin restonomitutkinnon suorittamisen syksyllä 2016 uudelleen käynnistetyssä matkailuliiketoiminnan linjalla. Voin todeta, että olen saanut laadukkaan koulutuksen: Matkailuliiketoiminnan tutkinnossa yhdistetään vieraanvaraisuusosaaminen viimeisimpään teknologiaosaamiseen. Nykyaikaisten teknologioiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen osana liiketoimintaa on ollut yksi isoimpia kulmakiviä opintojeni aikana.

Opintoni ovat ohjanneet huomioimaan yritysten erityistarpeita ja olen päässyt suunnittelemaan käyttäjälähtöisiä ja monikanavaisia palveluja.

Käytännönläheinen tekeminen on vahva osa LAMK:issa opiskelua ja se on vahvuus verrattuna muihin korkeakouluihin. LAMK on antanut minulle mahdollisuuden verkostoitua paikallisten toimijoiden kanssa ja kerätä kokemusta erilaisista tehtävistä. Opiskelijalla itsellään on paljon valtaa siinä, mihin suuntaan haluaa ammatillisesti kasvaa, ja erilaiset projektit ja muut tehtävät, jotka ovat rajapinnassa yrityselämän kanssa, ovat siksi hyvin tärkeitä. Opiskelijan ei oleta olevan alansa ammattilainen, mutta hyvin tehty työ puhuu itsensä puolesta. Opintojeni alussa määritin tavoitteeni, jota lähdin päättäväisesti tavoittelemaan. Halusin erityisesti kokemusta tuote- ja palvelukehittämisestä, liiketoiminnan suunnittelusta, kansainvälistymisestä sekä markkinointiviestinnästä. Lisäksi erityisen positiivista opintojen aikana on ollut huomata, kuinka LAMK:issa haastetaan oppilaita hahmottamaan tulevaisuuden skenaarioita ja mahdollisuuksia liiketoiminnan näkökulmasta. Luova ideointi ja ketterä kehittäminen ja tekeminen ovat tulleet osaksi ammatillista identiteettiäni.

Kauppakamarin kanssa yhteistyössä tehdyn mobiilisovellusprojektin myötä päädyin harjoittelijaksi Oakhillin palvelukseen alkuvuodesta 2018. Marika Mesimäki on markkinointiviestinnän ammattilainen, jonka alaisuudessa olen oppinut paljon nykypäivän tavoista tehdä tuloksellista markkinointiviestintää. Hän on oiva ja näkemyksellinen mentori ja Marikalla on kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia sekä löytää ongelmiin toimivia ratkaisuja markkinoinnin ja viestinnän työvälineitä hyväksi käyttäen. Oakhillin asiakkaina on monia erilaisia yrityksiä eri toimialoilta, myöskin mara-alalta. Minulle oli tärkeää, että sain tehdä harjoittelun pitkänä ja yhtäjaksoisena kokonaisuutena saaden siten monipuolista kokemusta erilaisista työtehtävistä. Harjoitteluni jälkeen päädyimme jatkamaan yhteistyötä, mutta sillä poikkeuksella, että syksystä 2018 lähtien toimin työnimikkeellä markkinointiassistentti.

Markkinointiassistentti on Oakhillin tarjoama vuokra-asiantuntijapalvelu yrityksille, jotka tarvitsevat lisäkäsiä ja apua oman toiminnan tukemiseen ja vahvistamiseen. Assistentti on luotettava kumppani, joka kykenee toimimaan oma-aloitteisesti ja vastuuta kantaen. Hän suorittaa annetut tehtävät ajallansa ja on mukana toiminnassa. Ketteränä tekijänä assistentti voi ottaa hoitaakseen markkinointiviestinnän toimia, kuten sisällöntuotannon sosiaalisen median kanaviin. Kaikki työtehtävät ja tavoitteet määritellään asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti, jotta palvelusta syntyy aitoa lisäarvoa. Markkinointiassistenttina toimin asiakkaan palveluksessa ulkoistettuna voimavarana. Minulle tärkeää on kyetä asettumaan asiakkaan asemaan ja ennakoivasti ylittää odotukset. Assistentin roolissa nautin siitä, että saan tehdä vaihtelevia ja monimuotoisia tehtäviä. Positiivinen asiakaskokemus on työni tavoite ja siksi teen asiat niin, että toimista syntyy konkreettisesti hyötyä ja iloa. Markkinointiviestinnän tekijänä koen tärkeäksi, että pystyn palvelemaan nopeasti ja vaikuttavasti sekä tavoittamaan asiakasryhmät.

Onnistunut markkinointi on konkreettisia tekoja, jotka vaativat tekijänsä.

Jos kiinnostuit palvelusta, ota meihin yhteyttä, niin kerromme lisää!