Viisi syytä vuokrata asiantuntija

Oakhillin asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun ja ovat kokeneet yhteistyön oman toiminnan kehittämisen kannalta hyödyllisenä. Tässä blogikirjoituksessa Oakhillin markkinointiassistentti Markus Monteiro Kartano kertoo, millaisia hyötynäkökulmia liittyy vuokra-asiantuntijapalveluihin. Monteiro Kartano on tehnyt Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) laajan ja kattavan opinnäytetyön Oakhillin asiantuntijapalveluista. Yhtenä osa-alueena oli palveluiden hyötynäkökohdat asiakkaalle ja Markus haastatteli useita Oakhillin asiakkaita opinnäytetyötään varten.

Oakhillillä on osaamista erilaisista toimialoista: mm. palveluliiketoiminnasta, matkailualasta, b2b-teollisuudesta, ravintola-alasta, julkishallinnosta sekä tapahtuma-alasta. Oakhill tarjoaa yritysten käyttöön myynnin, markkinoinnin ja viestinnän osaajat ja katsoo yrityksen liiketoiminnan funktioita kokonaisuutena, jossa kaikki osat liittyvät toisiinsa. Hyötynäkökohdat ovat vertaansa vailla.

Asiakkaan tarpeet huomioivaa

Oakhillin vuokra-asiantuntijat ovat joustavia ja ketteriä tekijöitä, joiden työtehtävät määritellään tarkkaan asiakkaan tarpeet huomioiden. Oakhill tarjoaa liudan erilaisia palvelukokonaisuuksia, jotka kaikki ovat räätälöitävissä ja muokattavissa. Kun alkumäärittelyt on tehty perusteellisesti, vältytään turhalta säätämiseltä ja voidaan tarttua ripeästi toimeen. Vuokra-asiantuntija liikkuu tarpeen mukaan, hän voi tehdä töitä asiakkaan toimitiloissa tai etänä omalta toimistoltamme. Töitä voidaan tehdä projektiluonteisesti taikka pitkäjänteisemmin ja joustavasta palvelurakenteesta johtuen Oakhill pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeallakin aikataululla. Oakhillissä on töissä henkilöitä, jotka rakastavat sitä, missä ovat parhaimmillaan ja tekevät töitä aina pyrkien huippusuoritukseen. Hyvin hoidettu projekti on ilo niin asiakkaalle kuin meille. Uskomme siihen, että työmme laatu on tärkein oma markkinointivalttimme.

Vankka ymmärrys eri toimialoista

Oakhillistä löytyy nuorekkuutta sekä vankkaa alaosaamista yli 40-vuotisen työkokemuksen pohjalta – pystymme tarjoamaan uusia näkökulmia sekä tuomaan ulkopuolisen perspektiivin asioihin. Vaikka Oakhill on yrityksenä nuori, löytyy taustalta runsaasti kokemusta erilaisista yrityksistä. Markkinointiviestinnän ammattilaisina pystymme ripeästi hahmottamaan kokonaisuuden sekä laatimaan konkreettisen toimenpidesuunnitelman. Erilaiset asiakkuudet ovat opettaneet ja perehdyttäneet meitä ymmärtämään eri toimialoja laaja-alaisesti.

Monipuoliset palvelut eri tarpeisiin

Oakhilliä kehitetään jatkuvasti yritysten tarpeita ja etuja ajatellen. Oakhillin tytäryhtiö Tammi Digital on kumppani, jonka ohjelmistopalvelut tuovat vahvuutta palvelukokonaisuuteen. Yhdessä pystymme vastaamaan nykypäivän digihaasteisiin, joiden kanssa yritykset painivat. Tehdyt verkkosivut ja -kaupat tehdään aina siten, että myös markkinoinnin aspekti on huomioitu kokonaisuudessa – sillä tavoin saadaan hankittua laadukkaita liidejä ja tuettua myynti- ja asiakaspolkuja. Oakhillin vuokrattavia asiantuntijoita ovat mm. markkinointi-, viestintä- ja projektipäällikkö sekä markkinointiassistentti, joiden lisäksi tarjontaan lukeutuvat erilaiset koulutukset ja työpajat.

Markkinointiviestinnän ammattilaiset käytössä

Asiakaslähtöisyys on Oakhillissä perusta kaikelle tekemiselle. Lisäarvo Oakhillin asiakkaille on konkretisoitunut mm. tuoreiden ideoiden ja visioiden muodossa; asiantuntijoina meillä on työkalut ja metodit hallussa. Seuraamme markkinointiviestinnän uusimpia trendejä ja koulutamme itseämme jatkuvasti, jotta ymmärtäisimme omaa toimialaamme paremmin. Asiakas voi huoletta jättää markkinointiviestinnän työtehtävät Oakhillin hoidettavaksi ja keskittyä itse muihin toimiin.

Pieniriskinen ja kustannustehokas ratkaisu

Oakhillin palvelut ovat joustava ratkaisu, koska asiakas ei sitoudu elinikäiseen suhteeseen kanssamme. Palvelu on verrattavissa henkilöstövuokraamiseen – asiakas vuokraa työntekijän käyttöönsä ja palvelun kustannus sisältää työstä maksettavan palkkion lisäksi mm. kaikki henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat sivukulut. Yhteistyön alkaessa määritellään tavoitteet ja luodaan suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan tehokkaasti. Huolehdimme siitä, että työnjälki näkyy ja asiakas saa yhteenvedon tehdystä työstä. On tärkeää, että voimme yhdessä arvioida projektin onnistumista. Konkreettinen etu asiakkaan kannalta on, että asiakas maksaa aina vain tehdyistä tunneista – vuokra-asiantuntija on asiakkaalle siten pieniriskinen.

Yritys voi hyötyä vuokra-asiantuntijasta siis monin eri tavoin. Nyt sinulla on ainakin viisi hyvää syytä olla yhteydessä Oakhilliin- sovi tapaaminen kanssamme, niin selvitetään, voisimmeko olla myös teille avuksi.

Teksti: Markus Monteiro Kartano, markkinointiassistentti