Kuvituskuva työskentelytilanteesta

Huolehdi näistä asioista markkinoinnissasi vuonna 2021.

Kulunut vuosi on ollut raskas ja pitkä, joten on ymmärrettävää, että moni kääntää mielellään katseensa kohti tulevaa vuotta toivoen hartaasti sen tuovan tullessaan muutoksen kohti parempaa.

Kuluva vuosi on muuttanut yritysten ajatuksia ja suhtautumista myyntiin ja markkinointiin. Kun mahdollisuuksia kasvokkain kohtaamisiin on todella vähän, tapahtumia ja messuja ei ole ja suurin osa ihmisten kanssakäymisestä tapahtuu verkossa, on sen myötä monella asenne digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin muuttunut. Siitä on viimeistään nyt tullut välttämätön ”pakko” ja asia, johon jokainen yritys haluaa panostaa.

Vaikka tuleva vuosi toivottavasti tuo mukanaan mahdollisuuden myös kasvokkain tapahtuviin kohtaamisiin, uskomme että tietyt asiat ovat tulleet jäädäkseen. Tässä Oakhillin nostot vuoden 2021 tärkeimmistä markkinoinnin toimenpiteistä.

  1. Koska kaikki tapahtuu ja ihmiset kohtaavat pääsääntöisesti vain verkossa, pitää yritysten panostaa entistä enemmän siellä oleviin sisältöihin. Omia kohderyhmiä puhuttelevat tekstisisällöt, visuaalisesti houkuttelevat ja kokonaisuutta tukevat kuvat sekä kiinnostavat videot ovat polttoainetta eri kanaviin, joiden avulla yrityksen liidipyörät pysyvät pyörimässä. Sisältöjen lisäksi tarvitaan digimarkkinointia, jota ilman sisältöjen pariin ei löydetä! Erinomainenkin sisältö menee hukkaan, jos ihmisiä ei systemaattisesti johdateta niitä lukemaan.
  2. Merkityksellisen ja kestävän liiketoiminnan vaatimukset kasvavat entisestään. Se tarkoittaa, että yksikään yritys ei voi olla ottamatta kantaa oman liiketoimintansa kehittämiseen kestävällä tavalla. Tarvitaan tekoja ja teoista johdettua viestintää omalle henkilöstölle, potentiaalisille työntekijöille ja tulevaisuuden talenteille, asiakkaille ja sidosryhmille.
  3. Sisäinen viestintä on entistä tärkeämmässä roolissa yrityksissä. Erityisesti näin massiivisen etätyön aikana viestinnän rooli johtamisen välineenä on kasvanut entisestään. Viestinnän määrän lisäämisen lisäksi tarvitaan koulutusta, sillä kommunikointi verkon yli on erilaista kuin kasvokkain tapahtuva viestintä. Useat puheammattilaisetkin ovat kokeneet etäpalaverit, työpajat ja esiintymiset haastavina, koska välitön ihmisten ilmeistä ja eleistä välittyvä palaute jää puuttumaan.
  4. Digitaaliset kanavat ovat yrityksen kasvot maailmalle. Niiden pitää olla kunnossa ja niitä pitää aktiivisesti ruokkia ja niiden olemassa olosta kertoa. Yrityksen verkkosivut, somekanavat, Google-tilit, sähköiset kirjeet ja työntekijöiden LinkedIn-tilit luovat yhdessä mielikuvaa yrityksestä ja toimivat samalla sekä asiakaspalvelu- että myyntikanavana.

Jos koet tarvitsevasi apu markkinoinnissa, laita viestiä niin jutellaan siitä, miten voisimme parhaiten olla sinulle avuksi!

Marika Mesimäki
vuokramarkkinointipäällikkö
marika.mesimaki@oakhill.fi
Puh. 041 454 1861