Vastuullisuus tehdään näkyväksi viestinnällä .

Vastuullisuus tehdään näkyväksi viestinnällä 

Saamme koko ajan enemmän viestejä ja pyyntöjä erityisesti B2B-asiakkailtamme, jotka liittyvät viestintään yrityksen vastuullisuudesta. Monta kertaa tarve on lähtenyt liikkeelle siitä, että yritys on saanut tarjouspyynnön, jossa sen vastuulliseen liiketoimintaan liittyvät teot pitää kiteyttää helposti luettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Tai yritys toimii alihankkijana toiselle isommalle yritykselle, joka edellyttää omilta alihankkijoiltaan vastuullisuutta, jotta heidän oma vastuullisuusohjelmansa ja tavoitteensa toteutuisivat. Joissakin tapauksissa yritys on huolissaan työvoiman saatavuudesta ja omasta työnantajamielikuvastaan ja haluaa viestiä potentiaalisille työntekijöille olevansa vastuullinen toimija.  

 Suomalaiset yritykset toimivat lähtökohtaisesti hyvinkin vastuullisesti suurimmassa osassa tapauksia. Yrityksissä on ollut jo pitkään käytössä erilaiset sertifikaatit, joiden auditointien myötä on totuttu raportoimaan niin työturvallisuudesta kuin jätteiden lajittelusta ja energian lähteistä. Toimipisteissä on tarkasteltu ja otettu käyttöön vaihtoehtoisia energialähteitä, asennettu aurinkopaneeleita, järjestetty työturvallisuuskoulutuksia ja opittu kierrättämään tuotannosta syntyvät jätteet hyvin. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu, henkilöstön tyytyväisyyskyselyt tehdään säännöllisesti ja yritys on iso paikallinen työllistäjä. Myös paikallisten oppilaitosten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja tarjotaan alan opiskelijoille monipuolisia harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia. 

 Silti hyvin harva yritys vieläkään osaa mieltää tätä kaikkea edellä mainittua vastuullisuudeksi, saatikka sitten uskaltaa kertoa siitä julkisesti. ”Nämähän ovat nyt ihan perusjuttuja”, sanotaan usein. ”Mitä näistä nyt osaisi kertoa?”  Vastuullisuusviestinnän avulla kaikki yrityksen tekemät teot saadaan näkyviksi ja tuodaan esille. Silti turhan useasti pelätään, että yrityksen tekemät vastuullisuuteen liittyvät teot ovat liian pieniä ja riittämättömiä, tai että ne jostain kumman syystä leimataan viherpesuksi.  

Miten päästä alkuun vastuullisuudessa 

 On totta, että yrityksen pitää ensin hahmottaa, mitä sen oma vastuullisuus on. Paras tapa lähteä liikkeelle on kartoittaa omien tärkeimpien sidosryhmien mielipiteet ja odotukset asiaan liittyen. Sidosryhmiin voivat esimerkiksi kuulua työntekijät, asiakkaat, alihankkijat, tavarantoimittajat, hallituksen jäsenet ja omistajat.  

Kartoituksen pohjalta syntyneitä löydöksiä peilataan yrityksen liiketoimintaan, strategiaan, visioon ja missioon sekä arvoihin ja luonnollisesti nykyiseen tapaan toimia ja tehdä asioita. Prosessin aikana valitaan yritykselle merkitykselliset vastuullisuuden painopistealueet, jotka vielä kytketään tunnettuihin ja ymmärrettäviin kansainvälisiin standardeihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin tai GRI:n yritysvastuuraportoinnin viitekehykseen. 

Syntyneistä painopistealueista kartoitetaan, mitä yritys kullakin osa-alueella tekee vastuullisuuden eteen nyt, mitä toimenpiteitä se suunnittelee tekevänsä lähitulevaisuudessa ja mitkä asiat ovat pidemmän tähtäimen tavoitteissa olevia asioita. Näin rakennetusta vastuullisuusohjelmasta voidaan tehdä konkreettisia toimenpidesuunnitelmia ja -suosituksia, asettaa osa-alueille mitattavia tavoitteita ja kyllä – myös viestiä vastuullisuudesta selkeästi niin tarjouspyyntöjen liitteissä, yrityksen verkkosivuilla, yritysesittelyissä kuin muissakin materiaaleissa ja kanavissa. Suunnitelmalliseen vastuullisuustyöhön on helppo liittää konkreettiset pieniltäkin tuntuvat vastuullisuusteot, jolloin ne ovat osa isompaa perusteltua kokonaisuutta, ja niistä viestiminen esimerkiksi yrityksen sosiaalisen median kanavissa tai verkkosivuilla ei enää tunnukaan irralliselta ja mitättömältä. 

Kuva YK:n kestävän kehityksen agendasta
Kuva työpajatyöskentelystä

Vastuullinen viestinä on läpinäkyvää 

Osa hyvää vastuullisuusviestintää on myöntää, että me emme yrityksenä ole vielä täydellisiä vastuullisuusasioissamme ja on kohtia, missä emme toimi vielä niin hyvin kuin voisimme. Rehellinen, läpinäkyvä ja avoin viestintä vastuullisuudesta on huomattavasti uskottavampaa ja arvokkaampaa kuin kliseiset ei-mihinkään perustuvat korulauseet, joita viljellään siksi, että niin ”kuuluu tehdä”.  

Vaikka tuntuu siltä, että vastuullisuudesta on puhuttu jo useita vuosia, on se Suomessa arkipäivää vain murto-osalle pääosin todella isoja yrityksiä. Me muut olemme vasta aloittaneet matkamme ja tekemistä riittää vielä vuosiksi eteenpäin. Huoli ympäröivän luonnon tilasta kirittää vauhtia, mutta myös esimerkiksi maailmassa tapahtuvat isot mullistukset ja megatrendit luovat painetta myös erityisesti sosiaalisen vastuun osa-alueella. 

Me Oakhillissä ja Think Furtherissa haluamme auttaa yrityksiä menestymään ja saavuttamaan omat tavoitteensa ja autamme teitä mielellämme niin vastuullisuusohjelman kuin sen viestintäsuunnitelman laatimisessa.
Käy tutustumassa Pajulahdelle tekemäämme vastuullisuus- ja viestintäohjelmaan täällä.

Laita viestiä, niin sovitaan tapaaminen ja jutellaan lisää!