Case DESK

Toimivia AV-ratkaisuja helposti ylläpidettynä ja kustannustehokkaana kokonaispalveluna tarjoava DESK otti Oakhilliin yhteyttä kesällä 2018 ja pyysi tarjousta markkinoinnin ja tuotteistamisen kehittämisestä.

Sähköisen verkkokyselyn ja laajan DESKin verkkomateriaalien tutustumisen ja kilpailijoiden kartoittamisen avulla lähdimme  hahmottamaan yrityksen silloista tilannetta. Kesäkuussa teimme sähköisen kyselyn yrityksen avainhenkilöille, ja elokuussa järjestimme työpajan, jossa tuotteistimme yrityksen kaikki palvelut, kiteytimme markkinoinnin ydinviestit ja teimme markkinointisuunnitelman.

Markkinointisuunnitelmassa ehdotimme, että yrityksen visuaalinen ilme ja verkkosivut uudistettaisiin täysin, jotta uusi palvelutarjonta saisi tarvitsemaansa näkyvyyttä. Samaan aikaan aloitettiin verkkosivuprojekti, jonka teknisestä toteutuksesta vastasi Oakhillin tytäryhtiö Tammi Digital.

Vanhojen verkkosivujen haasteena oli, että ne antoivat asiakkaalle kuvan yrityksestä enemmän laitemyyjänä kuin kokonaisvaltaisempia palveluratkaisuja neuvottelutiloihin myyvänä asiantuntijayrityksenä. Oakhillin ehdotuksen mukaisesti verkkosivuja lähdettiin kehittämään myynnillisempään suuntaa, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten uudet palvelut esiteltiin sivustolla. Järjestimme myös asiakkaan kanssa yhteistyössä kuvauspäivän, jotta saimme markkinointia varten uutta kuvamaailmaa.

Alkusyksyn workshopissa oli tarkkaan määritelty kohderyhmät ja heille suunnatut ydinviestit, joiden avulla pystyttiin rakentamaan palvelukonsepti, joka palvelisi kyseistä ryhmää. Sivustolle luotiin raikas visuaalinen ilme, johon rakennettiin kohderyhmälle suunnattu selkeä viesti, jonka avulla pystyttiin yksinkertaisesti viestimään, mitä palveluita DESK tarjoaa.

Sosiaalinen media on tänä päivänä tärkeässä roolissa yritysten kasvussa. Sen vuoksi myös DESKin markkinointia lähdettiin viemään sen avulla eteenpäin. Yrityksellä on käytössään Facebook, mutta sen päivittämiset olivat jääneet hieman menneisyyteen. Facebook-sivua otettiin aktviisempaan käyttöön, jotta saatiin kanavan markkinointiarvoa nostettua. Jotta saavutettaisiin suurempi yleisö, oli mukaan otettava myös maksettua markkinointia. Toisena mediana DESKilla oli käytössä Twitter, jonne oltiin avattu tili vuosia sitten ja jätetty täysin käyttämättä, joten sen tiputettiin pois markkinointisuunnitelmasta. Tilalle nostettiin LinkedIn, jonka arvo on viime vuosina noussut huimasti ammatillisena sosiaalisen median kanavana. Tuon kanavan avulla moni yritys on nostanut B2B-markkinointiaan. LinkedIn toimii loistavana kanavana, jonka avulla yritykset luovat mielikuvaa osaamisestaan ja asiantuntijuudesta, puhumattakaan työnantajamielikuvasta.

Case-esimerkit ovat loistava konkreettinen sisältömarkkinoinnin keino. Niiden avulla saa käytännön esimerkeillä kerrottua asiakkaille, millaisia palveluita tarjotaan ja miten toiset yritykset ovat niistä hyötyneet. Uudelle verkkosivustolle tuotiin mukaan myös asiakasesimerkkejä.

Uusi verkkosivusto lanseerattiin tammikuun alussa 2019.

DESKin toimitusjohtaja Lars Furuholm kommentoi yhteistyötä: ”Marikan Oakhillin ja Tammi Digitalin kanssa oli alusta alkaen helppo tehdä yhteistyötä, ja hän pääsi nopeasti sisään yrityksemme liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden ytimeen. Olemme olleet tyytyväisiä tehtyihin uudistuksiin ja olemme saaneet asiakkailtamme paljon positiivista palautetta uudesta tavastamme viestiä ja uusista verkkosivuistamme.”

Tiiviin yhteistyön ja ammatillisten työkalujen voimin saatiin verkkosivusto ja sen markkinointi nostettua seuraavalle tasolle ja asiakkaille selkeämpi kuva yrityksen palveluista. Oakhill jatkaa edelleen yhteistyötä DESKin kanssa vuokramarkkinointipäällikköpalvelun kautta, ja toteuttaa yritykselle markkinointiviestintäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Tässä casessa oli huomioitavaa asiakkaan sitoutuminen projektiin heti alusta alkaen ja huolellinen pohjatyö työpajan ja ennakkokysymysten avulla. Se helpotti ja nopeutti projektin muiden osa-alueiden tekemistä.

Kuinka voisimme olla teille avuksi?

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. Tulen mielelläni keskustelemaan kanssanne markkinointiviestintänne toteuttamisesta.

Marika Mesimäki
041 454 1861
marika.mesimaki@oakhill.fi