Case maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäpäällikkö

Kun perustimme yritystämme, tein liiketoimintasuunnitelman, jossa määriteltiin kolme erilaista peruspalvelua joita ajattelin potentiaalisten asiakkaiden tarvitsevan. Kuvaamiani palveluita olivat  projektipäällikkö, joka vetää erilaisia markkinoinnin, viestinnän ja myynnin selkeitä projekteja, toiseksi markkinointi-/viestintäpäällikkö, joka toimii säännöllisessä sopimussuhteessa ulkoistettuna markkinointipäällikkönä ja kolmanneksi erilaiset työpajat, koulutukset ja sparraukset. Ilokseni voin todeta, että kaksi vuotta tuon suunnitelman laatimisen jälkeen kaikki yllä mainitut palvelut ovat toteutuneet ja tällä hetkellä tuotteistamme lisää palveluita, mutta niistä kerron lisää myöhemmin.

Hyvänä esimerkkinä pitkäjänteisestä ulkoistetusta toimenkuvasta oli Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäpäällikön tehtävä.  Asiakas oli tilanteessa jossa tarvittiin viestinnän johtamista ja suunnittelua sekä perusarkiviestintää, mutta samaan aikaan ulkoisista olosuhteista johtuen heillä ei ollut varmuutta tarpeen kestosta, eikä omaa henkilöstöresurssia tehtävään. Ulkoistettu asiantuntijaresurssi tällaisessa tilanteessa tuo joustavan lisäavun juuri siksi aikaa kun tarvitaan.

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäpäällikkönä ensimmäisenä tehtävänäni oli laatia viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelmassa määriteltiin viestinnän tavoitteet ja periaatteet, painopisteet seuraavalle vuodelle, kohderyhmät ja heille kohdistettavat ydinviestit ja lisäksi määriteltiin viestintäorganisaation/prosessien rakenne, viestinnässä käytettävät kanavat ja välineet sekä keskeisimmät mittarit.

Olin projektissa mukana 1,5 vuotta ja sinä aikana tehtäviini kuului muun muassa viestintätiimin vetäminen. Viestintätiimi oli koottu useiden eri organisaatioiden viestinnästä vastaavista henkilöistä. Yhteistyössä kävimme läpi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa esiin tulleita asioita viestinnän näkökulmasta. Haastavan projektista teki jatkuvasti muuttuva tilanne ja aikataulumuutokset, jotka tulivat annettuina tekijöinä valtakunnan tasolta. Olin projektin aikana jäsenenä valtakunnallisessa viestijöiden työryhmässä, jossa oli edustettuna jokaisen maakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnästä vastaavat henkilöt. Lisäksi toimin edustajana valtakunnallisessa verkkopalveluiden kehitysprojektissa.

Viestinnän johtamisen lisäksi tehtäviini kuului myös arkiviestinnän tekeminen eli se ”kädet savessa” osio: mediatiedotteiden laatiminen, sosiaalisen median ja verkkosivujen sisällöntuotanto, erilaisten esitysten kasaaminen jne. Erityisen mielenkiintoisen tästä projektista teki se, että sain toimia näköalapaikalla Suomen historian suurimmassa hallinnollisessa muutosprojektissa. Tällä kertaa muutostyö jäi kesken ja projekti päättyi samalla kuin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelukin, mutta oli kokemuksena erittäin mielenkiintoinen.

Jos kaipaatte apu oman viestintänne tai markkinointinne sparraukseen, johtamiseen tai käytännön tekemiseen, keskustelen mielelelläni kanssanne tarjoamistamme asiantuntijapalveluista. Laita viestiä, niin sovitaan aika tapaamiselle!

Marika Mesimäki
vuokrapäällikkö
Oakhill Oy