Orimattilan kaupungille laadittu markkinointistrategia

Case Orimattilan kaupunki

Tämän projektin lähtökohtatilanne oli, että Orimattilan kaupunki oli tehnyt brändiuudistuksen vuonna 2016, jonka lopputuloksena oli syntynyt brändikäsikirja ja uudistettu visuaalinen ilme. Osa brändiuudistuksesta oli viety käytäntöön vuoden 2017 aikana, mutta osa asioista oli jäänyt toteuttamatta johtuen osittain organisaatiossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista. Vuonna 2018 Orimattilan kaupunki teki päätöksen irrottautua alueellisesta markkinointiyhtiöstä Lahti Regionista ja tarvitsi myös tämän vuoksi uudenlaista oman markkinointinsa organisointia.

Orimattilan kaupunki kilpailutti eri toimijoita syksyllä 2018 tarkoituksenaan uudistaa markkinoinnin prosessit kokonaisuudessaan. Oakhill voitti kilpailutuksen ja vuokramarkkinointipäällikkö Marika Mesimäki veti projektin loppuvuoden 2018 aikana.

Projektin tavoitteet olivat seuraavat:

    • Määritellä strategisen ja operatiivisen toiminnan vastuut viestinnän ja markkinoinnin osalta
    • Tuottaa ratkaisuehdotus siitä, miten markkinointi organisoidaan
    • Kiteyttää pääviestit ja niiden painotukset
    • Laatia markkinoinnin tavoitteet ja mittarit
    • Tehdä markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikello sekä määritellä vuoden 2019 markkinoinnin painopisteet, kohderyhmät ja laatia budjetti.

Tavoitteena oli myös se, että projektin päättymisen jälkeen Orimattilan kaupungin henkilöstöllä on valmius lähteä toteuttamaan markkinointiviestinnän toimenpiteitä tehtyjen suunnitelmien ja linjausten pohjalta.

Projekti kesti syyskuusta joulukuuhun 2018 ja sinä aikana pidettiin lukuisia sisäisiä työpalavereita ja yksi isompi työpaja, missä haettiin yhdessä kaupungin johtavien virkamiesten kanssa linjausta ja sisältöjä kaupungin markkinoinnille. Orimattilan kaupungin puolelta projektia veti kehittämispäällikkö Jenni Tolvanen, joka kommentoi yhteistyötä näin:

 ”Marikan kanssa työskentely oli joustavaa ja juuri meidän resursseille sopivaa. Projekti eteni sujuvasti ja aikataulussa, ja saimme kaiken tarvittavan tuen projektin aikana. Suosittelen lämpimästi Marikaa markkinointipäälliköksi myös muille”.

Löytyykö teidän yrityksestänne tarvetta saman suuntaisille uudistuksille?

Soita Marikalle 041 4541861 tai laita sähköpostia marika.mesimaki@oakhill.fi