Oakhill kuvituskuva työskentelytilanteesta

Tutustu töihimme.

Orimattilan kaupungin markkinoinnin organisointi

”Oakhillin kanssa työskentely oli joustavaa ja juuri meidän resursseille sopivaa. Projekti eteni sujuvasti ja aikataulussa, ja saimme kaiken tarvittavan tuen projektin aikana. Suosittelen Oakhilli lämpimästi ulkoistetuksi markkinointipäälliköksi myös muille.”
– Jenni Tolvanen, Kehittämispäällikkö, Orimattilan kaupunki 

Lähtötilanne

Orimattilan kaupunki oli tehnyt brändiuudistuksen vuonna 2016, minkä lopputuloksena oli syntynyt brändikäsikirja ja kaupungille uusi visuaalinen ilme. Osa brändiuudistuksesta oli viety käytäntöön vuoden 2017 aikana, mutta osa asioista oli jäänyt toteuttamatta johtuen osittain organisaatiossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista. Vuonna 2018 Orimattilan kaupunki teki päätöksen irrottautua alueellisesta markkinointiyhtiöstä Lahti Regionista ja tarvitsi tässä yhteydessä apua oman markkinointinsa organisoinnin kanssa.

Ratkaisut

Oakhill toimi projektissa ulkoistetun markkinointipäällikön roolissa. Projekti kesti syyskuusta joulukuuhun 2018 ja sinä aikana pidettiin lukuisia sisäisiä työpalavereita ja yksi isompi työpaja, jossa haettiin yhdessä kaupungin johtavien virkamiesten kanssa linjausta ja sisältöjä kaupungin markkinoinnille.

Projektin tavoitteet olivat seuraavat:

  • Määritellä strategisen ja operatiivisen toiminnan vastuut viestinnän ja markkinoinnin osalta
  • Tuottaa ratkaisuehdotus siitä, miten markkinointi organisoidaan
  • Kiteyttää pääviestit ja niiden painotukset
  • Laatia markkinoinnille tavoitteet ja mittari

Tavoitteena oli myös se, että projektin päättymisen jälkeen Orimattilan kaupungin henkilöstöllä on valmius lähteä toteuttamaan markkinointiviestinnän toimenpiteitä tehtyjen suunnitelmien ja linjausten pohjalta. 

 

Oakhill teki projektin aikana konkreettisen ehdotuksen siitä, miten markkinointi tulisi organisoida ja resursoida. Projektin lopputulemana syntyi myös markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin vuosikelloOakhillin johdolla määriteltiin vuoden 2019 markkinoinnin painopistealueet ja kohderyhmät sekä laadittin budjetti. 

Tulokset

Orimattilan kaupunki sai projektin ajaksi käyttöönsä markkinointipäällikön, joka hankittiin joustavasti ostopalveluna. He olivat tunnistaneet, että heiltä ei löydy osaamista eikä resursseja tehdä itse markkinoinnin uudelleen organisointia, jolloin ulkopuolisen resurssin käyttö oli järkevää. Oakhill toimi projektissa ulkoistettuna markkinointipäällikkönä ja piti huolta siitä, että kaikki projektin alkaessa määritellyt tavoitteet saavutettiin.