Oakhill kuvituskuva työskentelytilanteesta

Tutustu töihimme.

Päijät-Hämeen maakunta- ja soteuudistuksen viestintä

Oakhill kuvituskuva työpöydästä

Lähtötilanne

Asiakas oli tilanteessa, jossa tarvittiin viestinnän johtamista ja suunnittelua sekä operatiivisen tason viestinnän tekijää, jossa ulkoisista olosuhteista johtuen heillä ei ollut varmuutta tarpeen kestosta, eikä omaa henkilöstöresurssia tehtävään.

Ratkaisut

Oakhill toimi projektissa ulkoistettuna viestintäpäällikkönä, jonka ensimmäisenä tehtävänä oli laatia Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelmassa määriteltiin viestinnän tavoitteet ja periaatteet, painopisteet seuraavalle vuodelle, kohderyhmät ja heille kohdistettavat ydinviestit. Lisäksi määriteltiin viestintäorganisaation ja -prosessien rakenne, viestinnässä käytettävät kanavat ja välineet sekä keskeisimmät mittarit.

 

Oakhill oli projektissa mukana 1,5 vuotta ja sinä aikana tehtäviin kuului muun muassa viestintätiimin vetäminen. Viestintätiimi oli koottu useiden eri organisaatioiden viestinnästä vastaavista henkilöistä. Yhteistyössä kävimme läpi maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa esiin tulleita asioita viestinnän näkökulmasta. Haastavan projektista teki jatkuvasti muuttuva tilanne ja aikataulumuutokset, jotka tulivat annettuina tekijöinä valtakunnan tasolta. Oakhill projektin aikana jäsenenä valtakunnallisessa viestijöiden työryhmässä, jossa oli edustettuna jokaisen maakunnan maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnästä vastaavat henkilöt. Lisäksi Oahill toimi edustajana valtakunnallisessa verkkopalveluiden kehitysprojektissa.

Viestinnän johtamisen lisäksi Okhillin tehtäviin kuului myös päivittäisen viestinnän tekeminen: mediatiedotteiden laatiminen, sosiaalisen median ja verkkosivujen sisällöntuotanto, erilaisten esitysten kasaaminen jne. Erityisen mielenkiintoisen tästä projektista teki se, että saimme toimia näköalapaikalla Suomen historian suurimmassa hallinnollisessa muutosprojektissa. Tällä kertaa muutostyö jäi kesken ja projekti päättyi samalla kuin maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelukin, mutta oli kokemuksena erittäin mielenkiintoinen.

​Tulokset

Päijät-Hämeen liitto sai hankkeensa käyttöön ulkoistettu asiantuntijaresurssin juuri niin pitkäksi aikaa kun tarve vaati sitomatta siihen omia henkilöresurssejaan. Tällainen toimintatapa oli asiakkaalle erityisen kätevä tilanteessa, jossa projektin kestosta ei ollut sen alkaessa vielä 100 % varmuutta ja johon hankittiin kaikki osaaminen ostopalveluna.