Oakhill kuvituskuva työskentelytilanteesta

Tutustu töihimme.

Vividin markkinointistrategia

”Yhteistyömme kulminoitui markkinoinnin työpajaan, jossa Oakhill kaivoi meistä kaiken olennaisen esiin. Työpajassa käytyjen keskustelujen pohjalta meidän oli helppo alkaa tehdä markkinointiviestinnän käytännön toimia. Työtämme helpottaa myös se, että meillä on mahdollisuus palata Oakhillin työstämiin markkinointi- ja sisältösuunnitelmiin aina uudelleen, ja voimme luottaa siihen, että ne on työstetty kuntoon ammattilaisen kanssa.”
– Johanna Valkonen, partner ja markkinointijohtaja, Vividi
Kuva Vividin tekijöistä

Lähtötilanne

Lahtelainen SV Maksujärjestelmät Oy oli uuden tilanteen edessä, kun he alkoivat uudistaa palvelu- ja tuotetarjoamaansa perinteisestä maksu- ja kassapäätteitä tarjoavasta yrityksestä myös Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää tarjoavaksi yritykseksi. Samassa yhteydessä yritys vaihtoi markkinointinimekseen Vividi.

Ratkaisut

Oakhill suunnitteli Vividille markkinointiviestinnän työpajan, joka toteutettiin verkossa Teams-palaverina. Työpajan tulosten pohjalta työstettiin markkinointisuunnitelma, joka sisälsi laajasti myös viestinnän konseptointia ja kiteytettyjä ajatuksia viestinnän sisällöistä. Osana suunnitelmaa asiakkaalle ideoitiin mm. podcast, johon Oakhill laati konseptin ja teemakohtaiset sisällöt seuraavan kuuden kuukauden ajalle.

Tulokset

Selkeä ja konkreettinen markkinointi- ja sisältösuunnitelma auttoi Vividin tiimiä pääsemään nopeasti alkuun uusien palveluidensa myynnissä ja markkinoinnissa. Sen avulla luotiin myös markkinointiviestinnälle selkeät raamit, jotta rajallisia resursseja voidaan käyttää kohdennetusti ja yhteisesti sovitulla tavalla. Oakhillin ideoima ja Vividin itse tuottama Bites by Vividi -podcast käynnistyi jo muutaman kuukauden päästä strategiatyön päättymisestä.